SNS växlar upp kommunikationsarbetet och anställer ny kommunikationschef

SNS satsar ännu mer på kommunikation och rekryterar Tobias Lindberg till en ny, renodlad roll som kommunikationschef. Han har bakgrund som journalist och kommer närmast från en mångårig tjänst som ledarskribent på HD-Sydsvenskan i Malmö.

I sin tidigare roll bevakade Tobias Lindberg ett brett spektrum av ämnesområden, men fokuserade särskilt på näringslivsfrågor, grön omställning och ekonomisk politik. Han har också ett stort intresse för rätts-, energi- och utbildningspolitiska frågor.

»Det här är en nyckelrekrytering för SNS. Med sin långa erfarenhet av samhällsjournalistik tillför Tobias nya perspektiv och insikter om hur vi förmedlar slutsatser från policyrelevant forskning brett och främjar kunskapsutbyte mellan olika samhällsaktörer«, säger Mia Horn af Rantzien, SNS vd.

Tobias får övergripande ansvar för kommunikation om hela SNS verksamhet, alltifrån seminarier och rapporter till utbildningar och forskningsprojekt. Mycket fokus ligger på att öka SNS närvaro i digitala kanaler och sociala medier.

»SNS har en särställning som kunskapskälla och mötesplats för saklig samhällsdebatt. Jag har följt verksamheten ända sedan jag gick på universitetet och tycker att det ska bli väldigt roligt att få vara med och utveckla den«, säger Tobias Lindberg.

Läs mer om Tobias här.