Offentlig upphandling av digitala system

Seminarium Tis 15 november 2022
Tid och plats

Tisdag 15 november 2022, 11:30–12:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. En lättare lunch serveras från kl. 11:00.

Den offentliga sektorn upphandlar årligen digitala tjänster för cirka 80 miljarder kronor. Marknaden domineras av ett fåtal aktörer och koncentrationen ökar. Såväl beställare som leverantörer upplever en rad problem. Vilka är de och hur kan de överbryggas?

Bristande konkurrens, prispress och svårigheter att tillvarata företagens fulla potential är några av de utmaningar som både beställare och leverantörer lyfter. Lägg därtill långa processer, varierande kompetens hos inköpare och ökad sekretess i företagens anbud. Dessutom är det otydligt var ansvaret för problemen ligger.

Är regelverket så krångligt att vissa leverantörer avstår från att lägga anbud? Hindar överprövningarna nytänkande och innovation? Och hur kan dialogen förbättras mellan upphandlare och anbudsgivare under upphandlingsprocessen?

Mötet är en del av vår seminarieserie AI-skiftet och en fortsättning på temat för Konjunkturrådsrapport 2022: Offentlig upphandling – i gränslandet mellan ekonomi och juridik.

Medverkande

Sofia Lundberg, rektor och professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, samt ordförande i SNS Konjunkturråd 2022 om offentlig upphandling

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket

Peter Kjäll, näringspolitisk expert, TechSverige

Maria Laxvik, IT-direktör, Stockholm stad

Johan Torstensson, Sverigechef, TietoEVRY

Samtalet leds av Ilinca Benson, vd, SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter 14:e november eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!