Patienten som resurs – om patientdelaktighet i vården

Tor 11 april 2019

Patienter har ofta kunskap, engagemang och vilja att bidra till förbättringar i vården. Hur kan hälso- och sjukvården och samhället ta till vara patienternas kompetens? Vad är patientdelaktighet och personcentrerad vård? Och hur kan standarder skapa förutsättningar för att mäta och jämföra patientdelaktighet?

Välkommen till ett seminarium där experter på området diskuterar patientdelaktighet. Vi får bland annat ta del av det pågående standardiseringsarbete om patientdelaktighet som leds av Swedish Standards Institute och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Vi får även höra hur spetspatienter, det vill säga vårdvana patienter, kan bidra och utgöra resurser i hälso- och sjukvården. Medverkar gör också Vårdanalys, som har i uppdrag av regeringen att analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv.

Seminariet ingår som en del i SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Sara Riggare, doktorand i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet, spetspatient med Parkinsons sjukdom samt projektkoordinator för projektet ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa” som delfinansieras av Vinnova
Sarah Sim, fil. dr., projektledare på Swedish Standards Institute (SIS) och sekreterare för den europeiska standardiseringskommittén ”CEN/TC 450 Patient involvement in person-centered care”
Karl Swedberg, överläkare, seniorprofessor i kardiologi och vårdvetenskap, vetenskaplig rådgivare vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) och ordförande i TK 602, den svenska kommittén för ”CEN/TC 450 Patient involvement in person-centered care”
Kajsa Westling, utredare och projektledare för rapporten ”Från mottagare till medskapare” på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Seminariet leds av Christina Kennedy, chefredaktör på Dagens Medicin.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 9 april eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!