Produktivitets­kommissionens reformförslag för svensk ekonomi

Seminarium Tis 7 maj 2024
Tid och plats

Tisdag 7 maj 2024, 10:30–11:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare lunch serveras efter seminariet.

Produktivitetskommissionens ordförande Hans Lindblad presenterar slutsatserna i kommissionens delbetänkande.

Regeringens produktivitetskommission har i uppdrag att kartlägga hinder och möjligheter för att stärka produktiviteten i ekonomin, såväl inom näringslivet som i offentlig sektor. I delbetänkandet som presenteras under våren lägger kommissionen ett stort antal förslag främst inom områdena regelförenkling, bostäder och byggande, tillståndsprocesser, transportinfrastruktur, delar av utbildningsväsendet och kommunsektorn.

Missa inte chansen att ge synpunkter och inspel till det kommande arbetet – vilka frågor bör produktivitetskommissionen fokusera på framöver?

Samtalet är en del av SNS forskningsprojekt Produktivitet, konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

Medverkande

Jesper Ahlgren (M), statssekreterare hos finansministern (budgetfrågor)

Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom, Svenskt Näringsliv

Ida Gabrielsson (V), ekonomisk-politisk talesperson, ledamot i finansutskottet och vice partiledare

Hans Lindblad, ordförande för regeringens produktivitetskommission, tillträdande svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten (ECA)

Elinor Odeberg, chefsekonom, Arena Idé

Björn Wiechel (S), ledamot i finansutskottet och EU-nämnden, leder en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna som ska föreslå ny politik för ökad produktivitet och höjt välstånd

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 6 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!