Projekt om högre utbildning och forskning går in i sitt avslutande år – Två nya rapporter lanseras

SNS forskningsprojekt Högre utbildning och forskning är nu inne på sitt tredje och sista år. Projektet belyser den högre utbildningens och forskningens organisering, finansiering och styrning. Under våren lanserades två rapporter i projektet som båda fick stor medial uppmärksamhet. I höst och nästa år lanseras de två sista rapporterna i projektet.

Projektets nionde rapport lanserades – fick högskoleexpansion de avsedda effekterna?

1977 genomfördes en omfattande reform som bland annat resulterade i etablerandet av tolv nya högskolor runt om i landet. Förutom att samla all eftergymnasial utbildning inom ramen för högskolan, fanns också en förhoppning om att etableringen av regionala högskolor skulle minska den sociala snedrekryteringen och främja ekonomiska utveckling utanför storstäderna.

Frågan är om reformen fick de effekter som önskades? Det undersöker Andreas Bergh, Henrik Hällerfors, Joacim Tåg och Thomas Åstebro i sin rapport »Demokratisering och decentralisering av högskolan: En utvärdering av 1977 års svenska högskoleexpansion«.  Se seminariet här: Leder geografisk spridning av lärosäten till breddad rekrytering? 

Författarna skrev också en debattartikel i Dagens Samhälle.

Kommande rapport: Hur påverkas forskarkarriären av att få barn?

Både kvinnor och män har unika perspektiv och kompetenser som påverkar forskningsarbetet. Men trots en högre andel kvinnliga studenter är endast en knapp tredjedel av landets professorer kvinnor. En framgångsrik forskarkarriär bygger inte sällan på att en snöbollseffekt uppstår kring forskningen som bedrivs tidigt i karriären, det vill säga under den tid då de flesta väljer att skaffa barn. En produktiv start på karriären påverkar antalet publicerade verk och därmed också chanserna att locka till sig externa forskningsmedel som kan finansiera den fortsatta forskningen.

I en ny rapport från SNS har Olof Ejermo undersökt hur det första barnet påverkar vetenskapliga produktiviteten, löneutveckling samt kvinnors respektive mäns utträde ur akademin.

Läs mer och anmäl dig här Hur påverkas forskarkarriären av att få barn?

Se seminarier i efterhand och läs rapporterna som publicerats inom ramen för projektet genom åren här: Högre utbildning och forskning