Rösträttens århundrade: Kampen för rösträtt

Tor 7 februari 2019

Sverige var sist i Norden med att införa allmän och lika rösträtt. Det skedde för ungefär hundra år sedan. Innan dess hade inte kvinnor rätt att rösta eller ställa upp som kandidater i riksdagsval. Vilka deltog i genomförandet? Vilket motstånd mötte de? Och vad krävs för att bevara och utveckla folkstyret i framtiden?

Tre forskare berättar om vägen mot rösträtt, kampen för ökad kvinnorepresentation i Sverige och tiden efter rösträttens införande. De talar också om de utmaningar demokratin står inför i dag.

Seminariet äger rum inom ramen för SNS seminarieserie demokrati, som erhållit finansiellt stöd från Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier Holding.

Antologin Rösträttens århundrade. Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige, (Makadam förlag), gavs ut nyligen i samband med hundraårsjubileet av rösträttens införande.

Medverkande

Christina Florin, professor emerita, Historiska institutionen vid Stockholms universitet
Josefin Rönnbäck, universitetslektor och fil.dr i historia, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet
Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Stefan Sandström, forskningsledare på SNS, leder samtalet.

Anmälan och pris

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Vid avanmälan efter den 5 februari eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kr.

Varmt välkommen!