Så ser OECD på Sveriges forskningslandskap

Seminarium Fre 24 mars 2023
Tid och plats

Fredag 24 mars 2023, 13:00–14:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

För att klara framtida samhällsutmaningar krävs god jordmån för forskning och innovation. Sveriges ambitionsnivå i sammanhanget är hög, men vilka initiativ har andra länder tagit för att möta utmaningarna? Och vad kan vi lära från satsningar i forskningspolitikens framkant?

OECD:s enhet för vetenskap, teknologi och innovation har författat en rapport som identifierar utmaningar för framtidens forskningspolitik, både i Sverige och internationellt. Rapporten innehåller exempel på satsningar i andra länder och rekommendationer kring hur dessa bör påverka policyutvecklingen i Sverige. Rapporten har gjorts på uppdrag av den statliga utredningen En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering och berör bland annat samverkan mellan olika discipliner, finansiering av högriskprojekt samt forskningsinfrastrukturer.

Vid seminariet presenterar författarna till OECD:s rapport sina slutsatser och deltar i en paneldiskussion med bland andra den särskilde utredaren Ingrid Petersson.

Det här seminariet är en del av SNS forskningsprojekt Högre utbildning och forskning.

Seminariet hålls på engelska.

Medverkande

Mikael Dahlgren, forskningschef, ABB

Eugenia Perez Vico, docent i innovationsvetenskap, Högskolan i Halmstad

Ingrid Petersson, särskild utredare för utredningen En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering

Masatoshi Shimosuka, Policy Analyst, OECD Global Science Forum

Carthage Smith, Senior Policy Analyst, Lead Co-ordinator, OECD Global Science Forum

Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet

Seminariet modereras av Niklas Ekdal, journalist.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter 23 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!