SNS Digitech Forum: När doktorn är en dator – hur kan digital teknik förbättra sjukvården?

Fre 20 november 2015
Tid och plats

Fredag 20 november 2015, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Digital teknologi kan spela en avgörande roll för att lösa de utmaningar som den svenska sjukvården står inför. Den öppnar stora möjligheter att både öka vårdkvaliteten och minska kostnaderna, men används fortfarande i mycket liten omfattning.

Ett exempel på digital sjukvårdsteknologi är ”kliniska beslutsstödsystem” som kopplar ihop information om patienten med medicinska källor för att ge läkare stöd vid beslut om diagnos och behandling.

  • Hur kan den digitala teknologin förbättra vården och minska sjukvårdskostnaderna?
  • Hur långt har tekniken kommit och vad är erfarenheterna från pilotprojekt i den svenska vården?
  • Vilken politik krävs för att främja digitaliseringen inom sjukvården?

Vid seminariet presenterar professor Toomas Timpka en översikt av vad den senaste forskningen har att säga om effekter av digital teknologi.

Seminariet är en del av SNS Digitech Forum, en serie seminarier som riktar sig till dig som vill ha fördjupad kunskap om den digitala ekonomin.

Beata Wickbom, digital strateg, leder diskussionen.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 495 kr för SNS medlem* och 790 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 18 november eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!