SNS knyter regionföreträdare, lifescience-bolag och omsorgsutövare till nytt projekt om vård och äldreomsorg

SNS har samlat en namnkunnig referensgrupp som kommer att följa ett nytt treårigt projekt om vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering. I gruppen sitter bland andra Getinges Nordenchef Magnus Back, Hemfrids grundare och styrelseordförande Monica Lindstedt och Kommunals samhällspolitiska chef Lisa Bondesson.

»Frågor om hur sjukvård och äldreomsorg bör organiseras och finansieras i framtiden är i dag mer aktuella än någonsin. För att långsiktigt kunna möta de medicinska och demografiska utmaningar vi har framför oss är det nödvändigt att orka diskutera dessa ofta känsloladdade och principiella frågor. Min förhoppning är att SNS forskningsprojekt ska bidra till att föra arbetet inom området framåt«, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland och referensgruppens ordförande.

Gabriella Chirico Willstedt är projektets forskningsledare. Hon berättar att utångspunkten för projektet är det faktum att välfärdssystemet står inför ett växande finansieringsproblem eftersom färre behöver försörja fler. Den åldrande befolkningen medför att behovet av vård och äldreomsorg ökar de närmaste åren. Efterfrågan på välfärdstjänster växer också i takt med att samhället blir rikare. Samtidigt minskar andelen av befolkningen i arbetsför ålder vilket leder till en svagare ökning av skatteintäkterna. Urbaniseringen gör dessutom att förutsättningarna varierar stort mellan storstadsregionerna och glesbygden.

Det är för att bidra med ny kunskap om dessa problem och hur de kan lösas som SNS startar projektet »Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering« som kommer att pågå i tre år med start under våren 2021.

»Vi kommer att fördjupa oss i hur vården och äldreomsorgen kan organiseras och finansieras på ett ändamålsenligt sätt och analysera vilken betydelse coronapandemin får för sektorn på kort och lång sikt«, säger Gabriella Chirico Willstedt.

Frågeställningarna kommer belysas i ett tiotal rapporter, skrivna av externa forskare som knyts till projektet. Redan i höst lanseras den första rapporten som undersöker regionala skillnader i vård- och läkemedelskonsumtion. Därtill kommer Mikael Svensson, professor i tillämpad hälsoekonomi, att i början av nästa år ge ut en rapport om styrning som ser till att den vård som erbjuds ger hög patientnytta. SNS kommer också att fortlöpande anordna seminarier på centrala teman för projektet för att erbjuda mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

»Det är väldigt roligt att vi kunnat knyta så mycket kompetens till projektet genom referensgruppen, som också bidrar med finansiering till projektet. Det visar att det finns ett stort förtroende för SNS och borgar för att vi kommer kunna bidra med ny kunskap där den behövs som mest«, säger Gabriella Chirico Willstedt.

I projektets referensgrupp ingår:
Malin Appelgren, tillväxtchef, Vardaga
Magnus Back, vd Getinge Norden, Getinge
Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef, Kommunal
Peder Carlsson, avdelningschef, Inspektionen för vård och omsorg
Kerstin Falck, Director of Public Affairs, Pfizer
Caroline Ekstrand, handläggare, Vinnova
Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland
Eva Erlandsson, ekonom, Svensk Försäkring
Kristina Hagström, hälsostrateg, Skandia
Livia Holm, Director of Policy, Kry
Suzanne Håkansson, Senior Director Government Affairs Europe and Nordic, Astra Zeneca
Ejja Häman Aktell, äldreomsorgschef, Skellefteå kommun
Nils Janlöv, projektdirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Ann Johansson, vice förbundsordförande, Vårdförbundet
Erik Lagersten, förändringsdirektör, Västra Götalandsregionen
Monica Lindstedt, styrelseordförande, Hemfrid
Sverker Lönnerholm, kansliråd, Finansdepartementet
Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd, Socialstyrelsen
Carina Olson, vd, Praktikertjänst
Daniel Persson, innovationchef, Min Doktor
Elisabet Rendahl, forskningskoordinator, Region Stockholm
Stefan Svanström, chef samhällskommunikation, Attendo
Marie Tid, avdelningschef äldreomsorg, Täby kommun
Marina Tuutma, andre vice ordförande, Sveriges Läkarförbund
Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner

Lena Hensvik, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, deltar som representant för SNS Vetenskapliga råd.

Läs mer om projektet.