SNS lanserar ny mötesplats om integrationsfrågor

Vilka effekter har flyktinginvandringen på arbetsmarknaden? Hur ska skolan bäst organiseras för nyanlända? Hur klarar andra länder integrationen? Nu startar SNS seminarieserien Mötesplats integration. Målet är att öka kunskapen om integrationens förutsättningar och framgångsfaktorer.

Frågor om migration och integration står i dag högt på den politiska dagordningen. Därför startar SNS Mötesplats integration, en treårig seminarieserie som kommer att pågå 2017–2019.

Fokus ligger på utbyte av kunskap och erfarenheter mellan akademi, näringsliv, offentlig förvaltning och andra samhällsaktörer. Svenska och internationella forskningsstudier och utredningar kommer att presenteras och goda exempel lyftas fram. De viktigaste hindren för lyckad integration kommer att kartläggas – och möjliga lösningar på dessa diskuteras.

Aktuella teman är asylmottagningssystemet, bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och utbildningssystemet. Bland annat kommer följande frågeställningar att belysas:

  • Vilka goda exempel på integrationslösningar finns i kommunerna?
  • Hur klarar andra länder integrationen?
  • Hur ska skolan bäst organiseras för nyanlända?
  • Hur kan företag bidra med nya lösningar?

– Vi vill skapa en plattform för integrationsfrågor där forskning och erfarenhet står i centrum. Det finns en stor efterfrågan i SNS nätverk på att vi ska starta den här mötesplatsen, säger Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Mötesplats integration finansieras med stöd från Tillväxtverket. Det första mötet äger rum den 31 januari. Under rubriken ”Hur påverkar flyktinginvandringen lågutbildade på arbetsmarknaden?” presenteras en ny forskningsrapport som belyser vad de senaste årens flyktinginvandring i Danmark inneburit för den befintliga arbetskraften.