SNS Paris: Den svenska välfärdsstaten idag

Tid och plats

Tisdag 10 maj 2016, 19:00–21:00
Svenska Klubben, 242 Rue de Rivoli, Paris

SNS Paris gästas av Jenny Andersson, professor i statsvetenskap och historia vid Sciences Po.

Jenny Andersson disputerade 2003 i ekonomisk historia och hennes forskning har berört efterkrigstidens politiska historia, med betoning på socialdemokratins utveckling under efterkrigstiden. Jenny Andersson är också en av huvudförfattarna bakom Sveriges historia.

Några av de frågor som tas upp vid mötet är:

  • Hur ska vi beteckna de förändringar som skett i den svenska välfärdsstaten under de senaste decennierna?
  • Är det klassisk nyliberalism eller har Sverige valt en annan modell?

Anmälan

Senast fredagen den 6 maj till snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar, se länk nedan för betalning av medlemsavgift, och kostar 20 euro för ickemedlemmar. Studenter och JCC medlemmar betalar halva priset.

Betalning av medlemsavgift.

Välkomna!
Styrelsen i SNS Paris