SNS Paris: Nya utmaningar för pensionssystemet – Sverige i en internationell jämförelse

Tis 26 januari 2016
Tid och plats

Tisdag 26 januari 2016, 19:00–21:00
Svenska klubben, 242 rue de Rivoli, Paris

Föredrag med Kristoffer Lundberg, Pensionsenheten, Direktoratet för sysselsättning, arbete och sociala frågor, OECD.

Den ekonomiska krisen och dess efterdyningar har påskyndat reformtakten av pensionssystemen inom OECD. Den ekonomiska återhämtningen är dock fortsatt svag vilket påskyndar behovet av ytterligare reformer och många länder står inför stora utmaningar med en snabbt åldrande befolkning. Många länder har gjort stora förändringar för att få pensionssystemen mer finansiellt hållbara. Samtidigt har pensionärerna som kollektiv en högre levnadsstandard än någonsin tidigare och fattigdomen har förskjutits ner i åldrarna.

Kommer framtida generationer att ha samma möjligheter som dagens och vilken inverkan har den senaste tidens reformer haft för individ och samhälle? Vilka utmaningar återstår?

I den nya OECD-rapporten Pensions at a Glance 2015 sätts Sverige och de svenska systemen i en internationell jämförelse. Rapporten har författats av Kristoffer Lundberg och kollegor vid OECD och innehåller en översikt av pensionssystemen inom OECD länderna.

Medverkande

Kristoffer Lundberg, aktuarie/försäkringsmatematiker och nationalekonom på OECD. Lundberg har tidigare jobbat på Socialdepartementets analysfunktion och Försäkringskassans utvärderingsavdelning.

Anmälan

Senast fredagen den 22 januari till snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar, se länk nedan för betalning av medlemsavgift, och kostar 20 euro för ickemedlemmar. Studenter och JCC medlemmar betalar halva priset.

Betalning av medlemsavgift.

Välkomna!
Styrelsen i SNS Paris