SNS/Sieps: EU:s gröna industriplan

Seminarium Tor 30 mars 2023
Tid och plats

Torsdag 30 mars 2023, 13:00–14:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. En lättare lunch serveras från 12:30.

EU ska genom en ny industriplan ge mer stöd till grön industri som svar på USA:s stora klimatpaket, Inflation Reduction Act (IRA). Vad innebär det för europeiska företags konkurrenskraft? Vilka blir konsekvenserna för ekonomi och handel? Hur påverkas förutsättningarna för klimatomställningen?

USA:s klimatpaketet, Inflation Reduction Act, innehåller stora miljösatsningar som ska hjälpa till att driva på utsläppsminskningen inom framför allt el- och transportsektorn genom skattelättnader för vindsnurror, solpaneler, batterier och elfordon. Inom EU finns en oro för att paketet ska försämra europeiska företags konkurrensförmåga och att det ska locka dem att flytta till USA för att få tillgång till stödet. EU:s svar, en ”grön industriplan”, ska fokusera på enklare regler, mer finansiering, bättre utbildning och mer handel. Europeiska kommissionen förväntas presentera ett färdigt förslag – en rättsakt om nettonollindustrin – senare under mars.

Seminariet är ett samarbete mellan SNS och Sieps.

Medverkande

Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet och senior rådgivare på Sieps

Cecilia Malmström, senior fellow Peterson Institute for International Economics (PIIE), senior rådgivare Covington och f.d. EU-kommissionär

Lars J. Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet

Elisabeth Thand Ringqvist (C), vice ordförande riksdagens näringsutskott

Samtalet leds av Daniel Strandberg, projektledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!