SNS Tylösandskonferens 2021: Economic Policy in the Covid World and Beyond

Webbinarium Ons 25 augusti 2021
Tid och plats

Onsdag 25 augusti 2021, 09:30–16:00

Årets konferens handlar om ekonomisk politik och ledarskap i en värld i förändring, inte minst i ljuset av covid-19-pandemin. Regeringar och centralbanker har vidtagit stimulansåtgärder av historiska mått för att möta effekterna av coronapandemin. Detta i ett läge med extremt låga räntor och låg inflation sedan lång tid tillbaka. Vilka lärdomar kan dras och vad säger aktuell forskning om framtida ekonomisk politik och ledarskap? Huvudtalare är Olivier Blanchard, Stefanie Stantcheva och Nicholas Bloom.

Konferensen genomförs helt digitalt och riktar sig till högsta ledningen hos SNS medlemmar samt särskilt inbjudna.

Läs mer om konferensen här.

Anmälan

Endast personliga inbjudningar.