SNS Tylösandskonferens 2021: Economic Policy in the Covid World and Beyond

Webbinarium Ons 25 augusti 2021
Tid och plats

Onsdag 25 augusti 2021, 09:30–16:00

Årets Tylösandskonferens handlar om ekonomisk politik i en värld i förändring, inte minst i ljuset av covid-19-pandemin som har tvingat beslutsfattare världen över att ifrågasätta rådande sanningar och vidta åtgärder som tidigare inte ansetts möjliga.

Konferensen genomförs helt digitalt och riktar sig till högsta ledningen hos SNS medlemmar samt särskilt inbjudna.

Läs mer om konferensen här.

Anmälan

Endast personliga inbjudningar.