Tidsbegränsat eller livsvarigt uttag av tjänstepension – vad avgör?

Tis 17 januari 2017
Tid och plats

Tisdag 17 januari 2017, 09:00–10:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

När vi ska gå i pension ställs vi inför frågan om tjänstepensionen ska tas ut under en begränsad tid eller livsvarigt. Vad avgör valet? Hur ska vi kunna fatta välinformerade beslut?

Tjänstepensionerna har gått från att helt, eller huvudsakligen, ha livslång utbetalning till att en del, eller allt, kan tas ut under en på förhand bestämd tidsperiod. Förändringen beror bland annat på att tjänstepensionerna gått från att vara förmånsbestämda till att bli avgiftsbestämda, vilket innebär att ansvaret skjutits över på den enskilde individen.

I en forskningsrapport från SNS kartlägger Johannes Hagen, forskare vid Uppsala universitet, hur valet av utbetalningstid utvecklats över tid och vad som bestämmer individernas val. Med hjälp av data över pensionsutbetalningar från Sveriges två största pensionsbolag, AMF och Alecta, och registerdata från SCB har Hagen i rapporten kartlagt uttagsmönstren.

Välkommen till ett seminarium för att diskutera hur individer väljer utbetalningstid och hur faktorer som inkomst, tidpunkten för pensioneringen och förväntad livslängd påverkar pensionsuttagen.

Vid seminariet medverkar också Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, och Dan Adolphson, trygghetsekonom på AMF. Mötet leds av Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprojekt Nya utmaningar för pensionssystemet som tar ett helhetsperspektiv på pensionssystemet och tar upp frågor som berör både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Medverkande

Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
Johannes Hagen, forskare vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Staffan Ström, pensionsekonom, Alecta

Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert, leder mötet.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, speciellt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Antalet platser är begränsat. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 13 januari debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!