Utbildning och träning för framtidens läkare

Läkarutbildningen, specialistutbildningen och det livslånga lärandet behöver anpassas till den snabba teknikutvecklingen i hälso- och sjukvården. I en ny SNS-rapport beskrivs de utmaningar och behov som den medicinska utbildningen står inför.

Utvecklingen och omsättningen av ny kunskap och teknik går snabbt inom hälso- och sjukvården. Nya arbetssätt och tekniker ersätter oavbrutet gamla, vilket ställer krav på ständig kompetensutveckling. Samtidigt finns det i dag inga formella krav på vare sig fortbildning eller vidareutbildning för färdigutbildade specialister. I rapporten, som är skriven av tre läkare och forskare, identifieras förbättringsåtgärder och vägval för utbildning och träning för framtidens läkare.

Seminariet ingår som en del i SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Rapportförfattare
Anders Bergenfelz, professor, överläkare i kirurgi, Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus
Li Felländer-Tsai, professor, överläkare i ortopedi, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset
Annika Östman Wernerson, professor, överläkare i patologi, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Kommentatorer:
Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande och ordförande utbildnings- och forskningsrådet, Sveriges Läkarförbund
Martin Wohlin, Universitetslektor i akutsjukvård samt Läkarchef för Internmedicin och Akutsjukvård, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Seminariet leds av Ilinca Benson, vice vd för SNS.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 3 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!