Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar

Seminarium Fre 12 november 2021
Tid och plats

Fredag 12 november 2021, 10:00–11:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Allt fler personer i Sverige har en privat sjukvårdsförsäkring. Vad innebär det för den offentligt finansierade vården? Och påverkar försäkringarna förtroendet för vården och välfärdssamhället? Regeringens särskilda utredare gästar SNS för att presentera sina slutsatser.

I dag har cirka 690 000 personer i Sverige en privat sjukvårdsförsäkring. Chefsjuristen Karin Lewin har haft uppdraget att beskriva hur försäkringarna påverkar den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. I utredningsuppdraget ingick även att lämna förslag som säkerställer att patienter med en privat försäkring inte får snabbare tillgång till vård i den offentliga hälso- och sjukvården än andra. Vid seminariet kommer förslagen presenteras och diskuteras.

Statsvetaren Joakim Palme har i sin forskning intresserat sig för svensk välfärdspolitik och mixen av offentliga och privata försäkringar i ett jämförande perspektiv. Vid seminariet diskuterar han intressebildningen kring privata försäkringar och offentligt finansierad vård.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i ett regeringsuppdrag kartlagt förekomsten av privata sjukvårdsförsäkringar. Utredaren Ida Nyström delar med sig av insikter från myndighetens granskningar. Eva Erlandsson, senior ekonom vid branschorganisationen Svensk Försäkring, som även suttit med som expert i utredningen, ger försäkringsbranschens perspektiv på utredningsförslagen.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprojekt Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering.

Medverkande

Eva Erlandsson, senior ekonom vid Svensk Försäkring

Karin Lewin, särskild utredare för utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar

Ida Nyström, utredare vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Samtalet leds av Adrian Ekström, projektledare vid SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna ovan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter till dig som deltar digitalt. Du som deltar digitalt kan ställa skriftliga frågor under mötet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!