Vad händer när allt fler väljer ett tidsbegränsat uttag av sin tjänstepension?

Tid och plats

Tisdag 21 mars 2017, 09:00–10:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Kan kortare uttagstider av tjänstepensionerna leda till en ökad andel fattigpensionärer och hur påverkas statens finanser?

Allt fler tar ut hela tjänstepensionen under de första åren som pensionär. Hur påverkar det skatteintäkterna och vad händer då uttagstiden upphör? Vilken blir effekten på statens utgifter för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd? Finns det skillnader i uttagsval mellan låginkomsttagare och andra grupper? Och hur påverkar den information som möter blivande pensionärer uttagsvalen?

Välkommen till ett samtal med forskarna Daniel Hallberg och Gabriella Sjögren Lindquist som är aktuella med en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen om hur tidsbegränsade uttag av tjänstepensioner påverkar dels andelen ekonomiskt utsatta pensionärer, dels statens intäkter och utgifter.

På seminariet deltar även Therese Svanström Andersson, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll,  Jens Magnusson, privatekonom på SEB och Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert, Svenskt Näringsliv.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprojekt Nya utmaningar för pensionssystemet som tar ett helhetsgrepp på pensionssystemet och tar upp frågor som berör både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Rapporten från ISF, Tidsbegränsade uttag av tjänstepension och låg ekonomisk standard, finns att läsa här.

Medverkande

Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert, Svenskt Näringsliv
Daniel Hallberg, utvärderingschef, Inspektionen för socialförsäkringen, ISF
Jens Magnusson, privatekonom, SEB.
Gabriella Sjögren Lindquist, forskare, Inspektionen för socialförsäkringen, ISF
Therese Svanström Andersson, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll

Mötet leds av Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, speciellt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Antalet platser är begränsat. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 17 mars debiteras avgiften.

*Mötet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!