Vad kan göras för NEETs – unga som varken arbetar eller studerar?

Ons 2 december 2015
Tid och plats

Onsdag 2 december 2015, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Ett växande antal unga klarar inte övergången från skola till yrkesliv och riskerar hamna i ett varaktigt utanförskap. Hur ser utvecklingen ut i olika länder? Vilka är de bakomliggande orsakerna? Välkommen till ett seminarium om två internationella rapporter om NEETs – unga som varken arbetar eller studerar.

Årets OECD Skills Outlook fokuserar på NEET-gruppen, hur utvecklingen ser ut i olika länder, var problemen ligger och vad man kan göra för att återintegrera dessa ungdomar i samhällslivet.

Rapporten Youth unemployment and inactivity från Nordiska ministerrådet jämför hur övergången från skola till arbetsliv fungerar i de nordiska länderna. Den analyserar hur väl olika länder lyckas med att skapa förutsättningar för ungas etablering på arbetsmarknaden.

SNS bjuder in till ett seminarium med två av rapporternas medförfattare, Lena Lindahl och Stéphanie Jamet.

Roger Mörtvik, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, kommenterar rapporterna och presenterar regeringens satsningar för att förbättra ungas etablering i arbetslivet.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Mötet hålls på engelska.

Mötet leds av Ilinca Benson, forskningsledare, SNS.

Anmälan och pris

Mötet är exklusivt för SNS medlemmar* och press. Avgiften för mötet är 495 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 30 november, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/information om medlemskap.

Varmt välkommen!