Vad krävs för att integrera EU:s energisystem?

Webbinarium Mån 15 november 2021
Tid och plats

Måndag 15 november 2021, 15:30–16:45

Hur ser de ekonomiska, regulatoriska och marknadsmässiga förutsättningarna ut för integrerade energisystem i EU? Och vilka policyer kan underlätta implementeringen?

Energy Systems Integration (ESI) eller integrering av energisystemet har kommit att bli ett centralt begrepp inom Gröna given och EU:s energiomställning. Enligt EU-kommissionen innebär ESI att planera och driva energisystemet som en helhet genom att skapa starkare kopplingar mellan energibärare, infrastrukturer och förbrukarsektorer. Förhoppningen är att detta ska ge positiva synergieffekter. Och på så vis ge ett mer klimatsmart energisystem som också är tillförlitligare och mer resurseffektivt. Men hittills finns det få storskaliga satsningar som kan visa på hur man går från vision till verklighet. Vad beror det på?

I en ny SNS-rapport identifierar forskaren Carlo Cambini potentiella hinder för ESI och föreslår policyer framåt. Vid seminariet kommenterar Thomas Egebo från Danmarks TSO Energinet, Alf Engqvist, vd Göteborg Energi, och Emma Wiesner, Europaparlamentariker för Centerpartiet, slutsatserna.

Webbinariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Framtidens energisystem.

Mötet hålls på engelska.

Medverkande

Carlo Cambini, professor i tillämpad ekonomi vid Polytechnic University of Turin/ Politecnico di Torino

Thomas Egebo
, generaldirektör Energinet

Alf Engqvist, vd Göteborg Energi

Emma Wiesner, Europaparlamentariker för Centerpartiet och Renew Europe Group

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare på SNS

Anmälan och pris

Webbinariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter. Du kan ställa skriftliga frågor under mötet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!