Validering av yrkeskunskap – en nyckel till integration

Tor 13 december 2018

Validering skapar och utvecklar verktyg för framtidens kompetensförsörjning. Genom att synliggöra människors kunskaper och erfarenheter kan svensk arbetsmarknad bättre ta vara på den kompetens som finns. För att diskutera hur valideringen kan förbättras i Sverige har SNS bjudit in Valideringsdelegationen för en hearing.

Kompetensförsörjning är en av svensk arbetsmarknads stora utmaningar. Samtidigt har det kommit många nyanlända invandrare som saknar formell utbildning, men har yrkeserfarenhet från sina hemländer inom det som i dag klassas som bristyrken. För dessa och andra grupper kan validering vara en viktig väg för snabbare etablering på arbetsmarknaden. Valideringsdelegationen har fått i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på för en samordnad utveckling av validering inom utbildning och arbetsliv. Parallellt arbetar arbetsmarknadens olika parter med egna satsningar på validering.

Välkommen till en hearing där Anders Ferbe, ordförande Valideringsdelegationen, presenterar delegationens nuvarande arbete kring validering av yrkeskunskap. Medverkar gör även företrädare inom näringsliv, fackförbund och myndigheter som ger inspel till Valideringsdelegationens fortsatta arbete.

Hearingen anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration och SNS Mötesplats integration.

Medverkande

Anders Ferbe, ordförande, Valideringsdelegationen.
Ingegerd Green, vd, Skärteknikcentrum.
Pim van Dorpel, vice förbundsordförande, Hotell- och restaurangfacket.
Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration, Länsstyrelsen i Stockholms län.
Josefine Larsson, utredare, IF Metall.
Peter Thomelius, utbildnings-, och HR-chef, Visita.
Jeanette Azinovic, enhetschef, Arbetsförmedlingen.

Hearingen leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.

Anmälan och pris

Hearingen är öppen för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Vid avanmälan efter den 11 december eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!