Vård- och äldreomsorgsprojekt blickar framåt: SNS fortsätter att lyfta frågorna

Under våren anordnades de sista aktiviteterna i forskningsprojektet ”Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering”. Under tre år har projektet belyst hur det offentliga åtagandet kan möta demografiska utmaningar och ökade kostnader för vård och äldreomsorg. Med anledning av stort intresse och aktuellt ämne så kommer SNS att fortsätta lyfta frågor om vård och äldreomsorg även framöver. Ta del av de seminarier och rapporter som har publicerats i samband med projektet: Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering

Juni 2024: Projektavslutning

Projektavslutningens tema var ”Begränsade resurser och växande behov – hur ska vården organiseras och finansieras?”.  Vid seminariet summerades forskningsprojektet av forskningsledare Anna Norén med fördjupningar i tre rapporter av forskarna Mikael Svensson, Lina Maria Ellegård och Ulrika Winblad.

Slutsatser kring projektet diskuterades av Jean-Luc af Geijerstam (Vård- och omsorgsanalys/Vårdansvarskommittén) Stefan Svanström (Attendo), samt socialutskottsledamöterna Anna Vikström (S) och Johan Hultberg (M). Se seminariet här: Begränsade resurser och växande behov – hur ska vården organiseras och finansieras? 

Referensgruppen har bidragit med sina erfarenheter och tillfört ny kunskap

Under projekts gång har frågeställningar, resultat och slutsatser diskuterats med medlemmarna i referensgruppen. Gruppen bidrar även till att forskningsresultaten når ut till berörda aktörer och kommer till användning.

I referensgruppen för det här forskningsprojektet ingår Astra Zeneca, Attendo, Getinge, Hemfrid, Inspektionen för vård och omsorg, Kommunal, Kry, Min Doktor, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Pfizer, Praktikertjänst, Region Halland, Region Stockholm, Skandia, Skellefteå kommun, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Svensk Försäkring, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund, Täby kommun, Vardaga, Vinnova, Vårdförbundet och Västra Götalandsregionen.