Vikten av tidigare kontakter för ungas arbetsmarknadsinträde – vad händer i kristider?

Webbinarium Tis 27 oktober 2020
Tid och plats

Tisdag 27 oktober 2020, 13:00–14:15

Påverkar coronakrisen arbetslivet för gymnasieelever? Vilka konsekvenser får nedläggningar av ungdomars tidigare arbetsplatser? Finns det anledning till extra oro för unga under en lågkonjunktur? Dessa frågor analyseras i en ny SNS-rapport.

Coronakrisen har medfört sparprogram och arbetsplatsnedläggningar på flera håll i landet. För elever på gymnasieskolans yrkesprogram kan sommar- och extrajobb vara ett sätt att få in en fot på arbetsmarknaden, särskilt om jobbet motsvarar gymnasieprogrammets yrkesutgång. Dagmar Müller, forskare i nationalekonomi, har studerat yrkeselevers inträde på arbetsmarknaden och undersökt de långvariga konsekvenserna för unga som förlorat arbetsgivarkontakter till följd av att arbetsplatser lagts ned. Studien sammanfattas i en ny SNS-rapport.

Välkommen till ett webbinarium där Dagmar Müller presenterar studiens resultat och slutsatser. Rapporten kommenteras av Desirée Harknäs från bemanningsföretaget Randstad RiseSmart, Pär Lundström från branschorganisationen Installatörsföretagen, Martin Persson, styrelseledamot i Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) och Romina Pourmokhtari, ordförande i Liberala ungdomsförbundet (LUF).

Medverkande

Desirée Harknäs, leveranschef, Randstad RiseSmart Sverige

Pär Lundström, Expert kompetensförsörjning, Installatörsföretagen

Dagmar Müller, forskare i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Martin Persson, förbundsstyrelseledamot, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU)

Romina Pourmokhtari, förbundsordförande, Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Samtalet modereras av Louise Lorentzon, forskningsledare vid SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!