»Alltid spännande att skriva för SNS då texterna gås igenom på ett ytterst professionellt sätt av olika granskare. Slutprodukterna är nästan alltid läsvärda, oavsett hur nära de ligger ens intresseområden. Skatter är centrala och det går att utforma skattesystemet så att (nästan) alla svenskar får det bättre. Viktigt och bra projekt. Måhända lite väl ambitiöst i sitt omfång.«

Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), vid Centrum för miljö- och naturresursekonomi, SLU


»Positivt. Hög ambitionsnivå och stort stöd. En unik rapport eftersom den bygger på rapporter skrivna av framstående skatteforskare inom sina respektive expertområde.  Mycket ambitiöst projekt. Visar att det finns förbättringspotential som gör att svenska konkurrenskraft stärks utan att göra avkall på offentliga finanser (tvärtom) eller inkomstfördelningen. Jag är mycket nöjd med rapporten.«

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet


»Jag tycker att det var ett intressant projekt, och mycket resursstarkt.«

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet