Använder universiteten skattemedlen på bästa sätt?

Seminarium Mån 29 augusti 2022
Tid och plats

Måndag 29 augusti 2022, 11:45–13:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Lunch serveras från 11:15.

En stor del av skattemedlen går till högre utbildning och forskning. Används de till universitetens kärnverksamhet eller till att finansiera en alltmer kostsam administration? Hur har olika yrken som finns vid universiteten utvecklats över tid? Stödjer administrationen kärnverksamheten eller kontrollerar och styr den denna?

Anders Kärnä, forskare i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN, och Örebro universitet, har i en ny SNS-rapport analyserat utvecklingen vid svenska lärosäten de senaste 20 åren med hjälp av detaljerade registerdata. Vid seminariet presenterar han sina slutsatser och förslag.

Rapporten kommenteras av forskare, lärosätesledning och arbetsgivarorganisation.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Högre utbildning och forskning.

Medverkande

Mats Alvesson, professor i organisationsteori, Lunds universitet

Anders Kärnä, forskare i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN, och Örebro universitet

Lars Strannegård, rektor, Handelshögskolan i Stockholm

Ulrika Wallén, policyexpert högskolepolitik, Svenskt Näringsliv

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Anmäl dig via anmälningsknapparna.

Vid avanmälan efter den 26 augusti eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!