Är hushållen en outnyttjad resurs på elmarknaden?

Webbinarium Tis 15 september 2020
Tid och plats

Tisdag 15 september 2020, 13:00–14:15

Efterfrågeflexibilitet lyfts ofta som en del av lösningen på elmarknadens utmaningar. Men vad krävs för att hushåll ska anpassa sin energianvändning? Hur effektiva är prissignaler för att förändra invanda beteenden? I en ny SNS-rapport analyserar forskaren Mattias Vesterberg hushållens möjligheter och incitament att aktivt bidra till att lösa elmarknadens utmaningar.

Ökad elektrifiering och en större andel förnybar produktion riskerar att leda till underskott på el vid vissa tidpunkter. Ett sätt att undvika sådana efterfrågetoppar är att hushållen tar en mer aktiv roll i sin elförbrukning. Efterfrågeflexibilitet handlar om att elkunderna förändrar sin användning utifrån signaler om till exempel pris och belastning. I rapporten undersöker Mattias Vesterberg, forskare i nationalekonomi vid Umeå universitet, vad som krävs för att hushåll ska förändra sin vardagliga energianvändning och därigenom minska belastningen på systemet. Är hushållen den kraft att räkna med som många hoppas på?

Vid webbinariet presenterar Mattias Vesterberg rapportens huvuddrag och slutsatser. Medverkar gör även David Bjurhall, ansvarig för pris- och regleringsfrågor på Ellevio, Sebastian de Toro, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen och Anna Wolf, sakkunnig på branschorganisationen Power Circle.

Rapporten utkommer inom ramen för SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad och lanseras i samband med webbinariet.

Medverkande

David Bjurhall, ansvarig för pris- och regleringsfrågor, Ellevio

Sebastian de Toro, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen

Mattias Vesterberg, forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet

Anna Wolf, sakkunnig framtidens energisystem, Power Circle

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare, SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!