Effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Regeringen föreslår i den ekonomiska vårpropositionen för 2019 sänkta arbetsgivaravgifter för unga. I en ny SNS-rapport presenteras nu effekterna av den mer omfattande sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga som den första Alliansregeringen genomförde under åren 2007 och 2009. Fick reformen avsedda effekter? Hur påverkades individerna, företagen som anställde och samhället i stort?

Det nya förslaget om att reducera arbetsgivaravgifterna för unga är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Precis som tidigare sänkningar av arbetsgivaravgiften, genomförd av andra regeringar, är motivet att främja jobb bland unga.

Forskaren David Seim har studerat vilka effekterna blev av den sänkta arbetsgivaravgiften för anställda under 26 år, som genomfördes åren 2007 och 2009. Resultaten presenteras i en ny SNS-rapport. I rapporten undersöker Seim bland annat hur ungdomsarbetslösheten påverkades i olika regioner. Han undersöker också om det fanns några skillnader i företagens anställningsbeteende beroende på hur många unga som var anställda före reformen och hur det gick för anställda i företagen som var äldre än 26 år.

Välkommen till ett seminarium där David Seim presenterar slutsatserna i sin rapport. Kommenterar gör Iida Häkkinen Skans, senior arbetsmarknadsekonom vid Konjunkturinstitutet, Stefan Carlén, chefsekonom i Handelsanställdas förbund och en representant från dagligvaruhandeln.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS nystartade forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld.

Medverkande

Rapportförfattare
David Seim, docent i nationalekonomi, Stockholms universitet

Kommentatorer
Stefan Carlén, chefsekonom, Handelsanställdas förbund
Iida Häkkinen Skans, senior arbetsmarknadsekonom, Konjunkturinstitutet
Lars Ilmoni, näringspolitisk expert, ICA-handlarnas förbund

Seminariet leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 13 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kronor.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.