Effektiva insatser för att få nyanlända i jobb

Tor 20 september 2018

Arbetsförmedlingen har i dag ansvaret för att samordna insatser för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Men frågan är hur effektiva insatserna är och hur väl resultaten följs upp.

Förberedande och orienterande utbildning är den vanligaste insatsen inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Under 2017 deltog drygt 42 000 nyanlända i insatsen, till en kostnad av 1,6 miljarder kronor. Är det en effektiv åtgärd för att stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden? Om inte, vilka är alternativen?

Marie Gartell presenterar resultat och slutsatser från Riksrevisionens granskning Förberedande och orienterande utbildning – uppföljning av deltagare inom etableringsuppdraget. Riksrevisionen har följt upp hur snabbt deltagarna lämnat Arbetsförmedlingen och vad de gjort efter insatsen. Stefan Eriksson, medförfattare till SNS Konjunkturråds rapport 2017 Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad, ger oss en bild av forskningen på området. Annika Sundén från Arbetsförmedlingen och Daniel Eriksson, vd för Antenn, deltar också för att diskutera nyanländas väg till jobb.

Seminariet ingår i seminarieserien SNS Mötesplats integration som finansieras med stöd från Tillväxtverket, och anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration.

Deltagare

Marie Gartell, ämnessakkunnig vid Riksrevisionen och projektledare för granskningen ”Förberedande och orienterande utbildning – uppföljning av deltagare inom etableringsuppdraget
Daniel Eriksson, vd, Antenn
Stefan Eriksson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och medlem i SNS Konjunkturråd 2017
Annika Sundén, analysdirektör, Arbetsförmedlingen

Fler talare tillkommer.

Samtalet modereras av Niklas Ekdal, journalist och författare.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, speciellt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Antalet platser är begränsat. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 17 september debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!