Föräldraförsäkringens betydelse för nyanländas etablering

Webbinarium Tis 16 mars 2021
Eleonora Mussino och Ann-Zofie Duvander
Tid och plats

Tisdag 16 mars 2021, 14:00–15:15

Vad vet vi om föräldraförsäkringens roll för sysselsättningen bland invandrade kvinnor? I en ny SNS-rapport undersöker två demografiforskare om, och i så fall hur, föräldraledighet under den första tiden i Sverige hänger ihop med senare sysselsättning.

Rapporten bygger på rika registerdata som omfattar alla kvinnor som invandrade till Sverige med barn under 8 år under perioden 1995–2014. Rapportförfattarna Ann-Zofie Duvander, professor i demografi, och Eleonora Mussino, docent i demografi, beskriver vilka mammor som använder föräldrapenning under sina första år i Sverige och hur mycket de använder. De undersöker även om samvariationen mellan uttag av föräldrapenning och framtida sysselsättning skiljer sig åt beroende på födelseland och andra bakgrundsfaktorer.

Välkommen till ett möte där forskarna presenterar sina slutsatser och ett antal målkonflikter som de identifierat i den svenska föräldraförsäkringen. Rapporten kommenteras av Lina Aldén, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet samt politikerna Maria Malmer Stenergard (M), Rikard Larsson (S), ordförande respektive vice ordförande i socialförsäkringsutskottet och Josefine Palmqvist Schultz, projektledare för Jämställd etablering, Arbetsförmedlingen.

Webbinariet ingår i SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration.

Medverkande

Lina Aldén, docent i nationalekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Ann-Zofie Duvander, professor i demografi, Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet och professor i sociologi vid Mittuniversitetet

Rikard Larsson (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet

Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet, Moderaternas migrations- och socialförsäkringspolitisk talesperson

Eleonora Mussino, docent i demografi, Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet

Josefine Palmqvist Schultz, projektledare för Jämställd etablering, Arbetsförmedlingen

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. Vi kommer 1-2 timmar innan webbinariet äger rum att skicka en anmälningslänk.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!