Förslag till en ny inkomstbeskattning

Hur kan beskattningen av arbetsinkomster förändras? På vilket sätt påverkar detta kapitalinkomstbeskattningen och hållbarheten i de offentliga finanserna? Och vilka blir fördelningseffekterna mellan olika individer?

Nationalekonomerna Spencer Bastani och Håkan Selin föreslår i en ny ESO-rapport förändringar i marginalskatterna på arbete, beskattningen av kapitalinkomster och fastighetsbeskattningen. Forskarna framhåller betydelsen av ett skattesystem som är legitimt, där skatter utformas så att de främjar effektivitet, fördelning och långsiktigt hållbara offentliga finanser.

Förslagen kommenteras av Jörgen Hellman (S), ordförande i riksdagens skatteutskott, Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi vid Göteborgs universitet, Jacob Lundberg, chefsekonom vid Timbro, Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom samt Karin Pilsäter, utredare på TCO.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld.

Medverkande

Spencer Bastani, docent i nationalekonomi, Linnéuniversitetet och medförfattare till ESO-rapporten ”Skillnad på marginalen”.
Jörgen Hellman (S), ordförande i riksdagens skatteutskott
Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom
Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro
Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet
Karin Pilsäter, utredare på TCO
Håkan Selin, docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och medförfattare till ESO-rapporten ”Skillnad på marginalen”.

Seminariet modereras av Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kr. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 29 maj eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!