Hur kvalitetssäkrar vi digital vård?

Tor 30 augusti 2018

Utbudet och efterfrågan på digitala vårdtjänster har ökat snabbt de senaste åren. De nya tjänsterna kan vara ett sätt att effektivisera vården och göra den mer tillgänglig. Samtidigt finns en oro för att den digitala vården kan bli kostnadsdrivande och gå ut över patientsäkerheten.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga utbudet av digitala vårdtjänster och deras inriktningar, samt komma med förslag på hur kvaliteten i den digitala vården kan följas upp. Vid seminariet presenterar Martin Sparr, chef för Enheten för systemanalys på Socialstyrelsen, utredningens resultat och förslag. Vid seminariet medverkar även Göran Petersson, professor i hälsoinformatik, Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor, Emma Spak, Samordnare Nära vård på Sveriges kommuner och landsting och Hanna Åsberg, ordförande för SFAM, Svensk förening för allmänmedicin.

Samtalet leds av Marianne Rundström, journalist.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Martin Sparr, chef för Enheten för systemanalys, Socialstyrelsen
Göran Petersson, professor i hälsoinformatik och verksamhetsledare för eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet
Henrik Kangro, medicinsk chef, Min Doktor
Emma Spak, Samordnare Nära vård,Sveriges kommuner och landsting
Hanna Åsberg, ordförande, SFAM, Svensk förening för allmänmedicin

Marianne Rundström, journalist, leder samtalet

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 28 augusti eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!