Hur nyttja skogen?

Webbinarium Tor 3 december 2020
Tid och plats

Torsdag 3 december 2020, 10:00–11:15

Den 30 november överlämnas den statliga Skogsutredningen 2019 sitt betänkande ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” till regeringen. Tre dagar senare presenterar den särskilda utredaren Agneta Ögren utredningens slutsatser vid ett SNS-webbinarium.

Skogsutredningen 2019 har bland annat haft i uppdrag att lämna förslag på åtgärder att stärka äganderätten till skog samt se över hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

Både i utredningsdirektiven och i hanteringen av skogen som resurs finns en rad målkonflikter. En av dessa är Sveriges åtaganden om biologisk mångfald å ena sidan och å andra sidan målet om fossilfrihet, som troligen innebär att skogsråvaran blir allt viktigare.

Hur säkrar vi skogens biologiska mångfald? Vilket ansvar har markägare respektive stat i detta? Vilken betydelse har skogsråvaran för att nå målen om fossilfrihet? Vilka målkonflikter finns mellan skogsbruk och naturvård? Och hur kan äganderätten till skogen stärkas?

Mötet arrangeras inom ramen för seminarieserien Samhällsbyggnad och hållbarhet.

Medverkande

Tommy Ek, biolog och utredningssekreterare vid Skogsutredningen

Lars Hultkrantz, professor emeritus, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Peter Roberntz, senior rådgivare, skog, WWF

Marcus Svensson
, Head of Public Affairs, Södra

Agneta Ögren, lagman, Umeå tingsrätt och särskilt utredare för den statliga Skogsutredningen 2019

Samtalet leds av Gustav Peldán Carlsson, projektledare, SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!