Hur står sig svenska skatter i en internationell jämförelse?

Ons 4 september 2019

Skatters omfattning, och sättet att ta ut skatt, varierar över tid och mellan länder. Samtidigt medför globaliseringen att arbetsinkomster och bolagsvinster blir mer lättrörliga. För en öppen ekonomi som Sveriges kan det innebära en större känslighet för skatteförändringar i omvärlden.

Mot den bakgrunden har Konjunkturinstitutet, för SNS räkning, skrivit en rapport om svenska skatter i en internationell jämförelse. Rapporten ger en övergripande bild av hur skattebaserna och skatteuttagets sammansättning har förändrats över tid i Sverige. Den belyser också internationella trender under 2000-talet, liksom likheter och skillnader mellan Sverige och andra länder.

Rapporten presenteras av Konjunkturinstitutets generaldirektör Urban Hansson Brusewitz och kommenteras av nationalekonomen Åsa Hansson och tidigare finansminister Erik Åsbrink.

Rapporten ingår som en del i SNS-projektet Skatter i en globaliserad värld.

Medverkande

Urban Hansson Brusewitz, generaldirektör på Konjunkturinstitutet
Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet och medförfattare i SNS Konjunkturrådsrapport
Erik Åsbrink, tidigare finansminister

Seminariet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 2 september eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!