Hyresrätten i Sverige – vem gynnas av nuvarande system?

Tor 17 oktober 2019

Ett argument för att hålla nere hyrorna på bostäder är att det underlättar för ekonomiskt svagare grupper att hitta en bostad. Men vem gynnas i praktiken av vårt nuvarande system? I en ny SNS-rapport analyserar forskaren Fredrik Kopsch med hjälp av nya data hur hyresrätterna är fördelade över olika inkomstgrupper. Han undersöker också hur marknaden för svarthandel fungerar.

Även om det i Sverige inte finns en hyresreglering i formell mening har bruksvärdessystemet under en lång tid hållit nere hyrorna på en lägre nivå än vad som hade varit fallet med en fri hyressättning. Detta har lett till långa kötider, ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter och otillåten handel med hyreskontrakt.

I rapporten beräknar Fredrik Kopsch hur hyresnivåerna skulle se ut på en oreglerad marknad. Med hjälp av nya data från Bostadsförmedlingen i Stockholm undersöker han även vilka som bor i subventionerade hyresrätter i dag. Därigenom visar han vilka inkomstgrupper som är de största vinnarna i det nuvarande systemet. Rapporten innehåller också intervjuer med köpare och säljare av hyreskontrakt på den svarta marknaden.

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder, Einar Mattssons koncernchef och vd Stefan Ränk, samt Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta, medverkar vid seminariet för att kommentera rapporten.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad. Rapporten lanseras i samband med seminariet.

Medverkande

Fredrik Kopsch, universitetslektor i fastighetsvetenskap, Lunds universitet
Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta
Stefan Ränk, koncernchef och vd, Einar Mattsson

Samtalet leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 15 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!