IIES/SNS International Policy Talks: Gabriel Zucman om skatteflykt och ojämlikhet

Tor 26 oktober 2017
Tid och plats

Torsdag 26 oktober 2017, 09:00–10:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Hur stor är skatteflykten internationellt och i Skandinavien? Vilka blir följderna för ojämlikheten i samhället? Och hur kan skatteflykten minskas?

Gabriel Zucman är internationellt ledande inom skatteflyktsforskningen. Vid seminariet presenterar han nya forskningsresultat om storleken på skatteundandragandet i Skandinavien som bygger på nya mikrodata från ”Swiss Leaks” och ”Panama Papers”.

Tillsammans med nationalekonomerna Per Krusell och Åsa Hansson diskuterar vi hur skatteflykt påverkar ojämlikheten och effektiva åtgärder för att minska skatteundandragandet. Hansson är en av ledamöterna i SNS Konjunkturråd 2018, som handlar om kapitalbeskattningens framtid.

Zucman gav år 2015 ut den uppmärksammade boken ”The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens”, där han med hjälp av statistik från centralbanker och Internationella valutafonden undersökte storleken på skatteparadisen i världen och dess kostnad för länder.

IIES/SNS International Policy Talks är ett samarbete mellan Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet och SNS med syfte att förmedla nya insikter från ledande internationella nationalekonomer till den svenska policydebatten.

Seminariet hålls på engelska.

Medverkande

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. En av författarna till SNS Konjunkturrådsrapport 2018 , som handlar om kapitalbeskattningens framtid.

Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) på Stockholms universitet.

Gabriel Zucman, forskare i nationalekonomi vid University of California, Berkeley.

 

Robert Östling, docent i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) på Stockholms universitet, leder samtalet.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, press och särskilt inbjudna. Avgiften är 395 kronor och moms tillkommer. Vid avanmälan efter den 24 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

* Seminariet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!