Konjunkturrådsrapporten 2023: Hur ska förändringarna på arbetsmarknaden hanteras?

Jobben har blivit färre inom tillverkningsindustrin och fler inom tjänstesektorn. Vilka är vinnarna och förlorarna? Och vad kan göras för att hjälpa dem som blir arbetslösa?

Medverkande

SNS Konjunkturråd 2023: professor Peter Fredriksson (ordförande), docent Georg Graetz och professor Lena Hensvik, alla tre vid Uppsala universitet, samt professor David Seim vid Stockholms universitet.

Rapporten kommenteras av Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv samt Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen och ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.