Läkemedelsutredningen presenteras på SNS

Hur ska ansvaret för att finansiera läkemedel fördelas? Och hur ska läkemedelssystemet ge god tillgång till effektiva läkemedel till en rimlig kostnad? Dessa är några av frågorna som diskuteras när Läkemedelsutredningen presenteras.

Det nuvarande läkemedelssystemet har setts över. Ett övergripande mål med Läkemedelsutredningen har varit att säkra ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel.

Utredningens huvudsekreterare Joakim Ramsberg kommer till SNS för att berätta om detta arbete. Medverkar gör även representanter från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, Apoteket, AstraZeneca och Stockholms läns landsting.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Ann Carlsson, vd, Apoteket AB
Suzanne Håkansson, Senior Director Government Affairs Europe, AstraZeneca
Gerd Lärfars, docent, ordförande i NT-rådet, ordförande i läkemedelskommittén och chef för enheten Läkemedelsstöd på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting
Joakim Ramsberg, huvudsekreterare, Läkemedelsutredningen
Katarina Steen Carlsson, docent, forskningsledare vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) och forskare i hälsoekonomi vid Lunds universitet

Seminariet leds av Marianne Rundström, journalist.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för alla. Avgiften är 495 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 1 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 495 kr.

Varmt välkommen!