Leder sexuella trakasserier på jobbet till ekonomisk ojämställdhet?

Seminarium Mån 13 mars 2023
Tid och plats

Måndag 13 mars 2023, 11:00–12:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Kaffe serveras från kl. 10:45. Efter seminariet serveras en lättare lunch.

Påverkar sexuella trakasserier i arbetslivet vilka jobb vi väljer? Och har det i förlängningen betydelse för inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män?

Detta analyserar Olle Folke och Johanna Rickne i en ny SNS-rapport. Med hjälp av data från Arbetsmiljöundersökningen visar de i vilken utsträckning män och kvinnor utsätts för sexuella trakasserier och om det skiljer sig mellan mans- och kvinnodominerande arbetsplatser. De analyserar även hur sexuella trakasserier kan leda till ekonomisk ojämställdhet om det får oss att välja olika typer av arbete.

Vid seminariet presenterar Johanna Rickne och Olle Folke resultaten av studien och diskuterar sina slutsatser med diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius och Magnus Hedberg, vd på Akavia och Maria Hamstedt, Chief Inclusion & Diversity Officer på SEB.

Seminariet ingår i serien Jämställdhet under 2020-talet, som är ett samarbete med Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

Medverkande

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Olle Folke, professor i statskunskap vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet

Maria Hamstedt, Chief Inclusion & Diversity Officer, SEB

Magnus Hedberg, vd på Akavia

Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter 10 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!