Nyanländas möjligheter till etablering genom YA-jobb

Ons 30 januari 2019

Yrkesintroduktionsanställningar – YA – ger unga och nyanlända möjlighet att under arbetstid lära sig relevanta yrkeskunskaper. Med hjälp av en YA-anställning kan nyanlända komplettera yrkeserfarenhet från hemlandet och bygga viktiga kontaktnät. Ändå nyttjar inte nyanlända YA-jobben i lika stor utsträckning som gruppen unga. Varför är det så? Och vilka dörrar kan dessa jobb öppna för nyanlända på den svenska arbetsmarknaden?

YA-jobben var från början ett initiativ för att underlätta övergången från skola till arbetsliv för unga. Hösten 2015 beslutade regeringen att även nyanlända skulle komma i fråga för YA-jobb. Sedan 2014 har YA-delegationen, som består av tolv arbetsmarknadsparter, haft i uppdrag att följa och analysera YA-jobben. Delegationens ordförande Pia Enochsson och huvudsekreterare Marianne Feldt kommer nu till SNS för att presentera slutsatserna från detta arbete.

Deltar gör även Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, Stefan Björnestöl, ombudsman hos GS, facket för skogs-, trä och grafisk bransch, Henrik Smedmark, utbildningsansvarig hos TMF – Trä- och Möbelföretagen, Mathias Wahlsten, chef för verksamhetsanalysenheten på Arbetsförmedlingen och Håkan Björklund, ansvarig för public affairs på Axfood.

Seminariet ingår i seminarieserien SNS Mötesplats integration som finansieras med stöd från Tillväxtverket, och anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration.

Medverkande

Pia Enochsson, ordförande, YA-delegationen
Marianne Feldt, huvudsekreterare, YA-delegationen
Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi, Institutionen för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet
Stefan Björnestöl, ombudsman, GS, facket för skogs-, trä och grafisk bransch
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig, TMF – Trä- och Möbelföretagen
Håkan Björklund, ansvarig för public affairs, Axfood
Mathias Wahlsten, enhetschef, enheten verksamhetsanalys, Arbetsförmedlingen

Seminariet leds av Pia Herrera, journalist.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter måndagen den 28 januari eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!