Reformera 3:12? Nya perspektiv på beskattning av fåmansbolag

Webbinarium Ons 8 september 2021
Tid och plats

Onsdag 8 september 2021, 13:00–14:15

Hur ska arbets- och kapitalinkomster beskattas i fåmansbolag? Hur förhåller sig dagens skatteregler för fåmansbolagsägare till alternativa beskattningsmodeller? I en ny SNS-rapport beskriver nationalekonomen Håkan Selin 3:12-regelverket i Sverige och möjliga reformer av detta.

Klyvningsreglerna, eller 3:12-reglerna som de kallas i folkmun, reglerar hur mycket inkomst företagare får beskatta som arbets- respektive kapitalinkomst. Reglerna är en del av det duala inkomstskattesystemet som innebär att arbetsinkomster och kapitalinkomster beskattas var för sig. Skatteforskaren Håkan Selin beskriver i rapporten ekonomisk teori och motiv till dagens skatteregler. Han ger en historisk översikt av reglernas framväxt i Sverige och jämför även med regelverken i Norge och Finland. I rapporten analyseras ett rikt datamaterial från SCB över utdelningar och inkomster från fåmansbolagen mellan år 2000 och 2018.

Fredrik Olovsson (S), statssekreterare med ansvar för skattefrågor hos finansminister Magdalena Andersson, Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson, och Rune Andersson, grundare av Mellby Gård, deltar i panelsamtalet.

Webbinariet ingår i SNS forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld.

Varmt välkommen att delta!

Medverkande

Rune Andersson, grundare av och styrelseordförande för Mellby Gård

Fredrik Olovsson (S), statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson

Håkan Selin, docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson och andre vice ordförande i skatteutskottet

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.