SNS ordinarie förtroenderådsmöte med forskarsamtal om coronakrisen

Webbinarium Tor 11 juni 2020
Tid och plats

Torsdag 11 juni 2020, 15:00–16:30

SNS ordinarie förtroenderådsmöte anordnas digitalt i år.

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ. Mötet fastställer resultat och balansräkningar, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen samt förrättar val av styrelse och revisorer. SNS stadgar finns att läsa här.

På grund av det rådande läget anordnas mötet digitalt i år. Vårt sedvanliga sommarmingel får vi således tyvärr skjuta på.

Mötet avslutas med ett forskarsamtal om coronakrisen. John Hassler, Johannes Lindvall och Eva Mörk delar med sig av sina reflektioner om hur krisen påverkar ekonomin, samhället och demokratin.

Program

15:00 Ordinarie förtroenderådsmöte
Förtroenderådets ordförande Staffan Salén leder mötet.

SNS vd Mia Horn af Rantzien informerar om
verksamheten.

15:45 Forskarsamtal om coronakrisen

John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet och ordförande för SNS Konjunkturråd 2020: Svensk politik för globalt klimat.

Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och ordförande för SNS vetenskapliga råd. Ordförande för SNS Demokratirapport 2017: Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin.

Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och ledamot i SNS styrelse. Ordförande för SNS Konjunkturråd 2019: Kommunernas framtid.

Ilinca Benson, vice vd, leder samtalet.

16:30 Mötet avslutas

Anmälan

Personliga inbjudningar skickas ut under maj. Mötet sker via verktyget Zoom och deltagarna kommer att kunna ställa frågor och göra inlägg under mötet.

Kontakta Felicia Thun, felicia.thun@sns.se, för eventuella anmälningsfrågor.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.