SNS/Sieps: Hur påverkar EU svensk skattepolitik?

Tor 29 november 2018

Kan skattepolitiken förbli nationell när skattebaserna förändras och EU utvecklas? EU inverkar på olika sätt på det svenska skattesystemet och den svenska skattepolitiken. Sveriges ståndpunkt har länge varit att skattepolitiken ska vara en nationell angelägenhet. Men är det verkligen den bästa lösningen?

Välkommen till ett seminarium där tre erfarna skatteforskare presenterar analyser om hur den svenska skattepolitiken kan komma att förändras till följd av EU-medlemskapet och framtida omvärldsförändringar. Mattias Dahlberg, professor i finansrätt, förklarar vilka juridiska rättigheter EU har i dag. Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, redogör för hur skattebaserna har förändrats genom bland annat globalisering och teknisk utveckling. Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi, talar om skattesystemets legitimitet och hur den påverkas av om skatterna bestäms på nationell nivå eller EU-nivå.

Seminariet är ett samarbete mellan SNS och Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier.

Sieps är en myndighet vars uppdrag är att belysa aktuella europapolitiska frågor och utbilda offentlig sektor i EU-kunskap. Sieps gör analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.

Medverkande

Mattias Dahlberg, professor finansrätt, juridiska fakulteten, Uppsala universitet
Åsa Hansson, universitetslektor, nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet
Katarina Nordblom, universitetslektor, docent, Institutionen för nationalekonomi, Göteborgs universitet

Mikael Witterblad, forskningschef på SNS, leder samtalet.

Anmälan och pris

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Vid avanmälan efter den 27 november eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!