Utrikes födda kvinnors arbets­marknads­etablering – lärdomar från de nordiska länderna

Utrikes födda kvinnor har svagare arbetsmarknadsanknytning än inrikes födda kvinnor och utrikes födda män. Statistiken ser likadan ut i alla de nordiska länderna. Vilka etableringsinsatser har prövats och vad har visat sig fungera?

I Sverige har regeringen som mål att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till arbete och ekonomisk självständighet. Samtidigt visar en granskning gjord av Riksrevisionen att integrationspolitiken saknar ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Vi diskuterar hur integrationen av utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden kan fungera bättre och vad Sverige kan lära av sina nordiska grannar.

Frida Karlsson presenterar Riksrevisionens granskning om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken. Catrine Bangum, Nordiska ministerrådet, presenterar rådets kartläggningar av de nordiska ländernas olika insatser för utrikes födda kvinnor. Hennes presentation kommer att hållas på norska. Deltar gör även Gulan Avci, Liberalerna, och Josefine Palmqvist Schultz, ESF-projektet Jämställd etablering.

Seminariet anordnas inom forskningsprojektet Lärdomar om integration samt mötesserien Mötesplats integration.

Medverkande

Gulan Avci, Liberalernas integrationspolitiska talesperson och förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet
Catrine Bangum, seniorrådgivare, avdelningen för kunskap och välfärd, Nordiska ministerrådet
Frida Karlsson, revisor och medförfattare till ”Jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken – ett outnyttjat verktyg”, Riksrevisionen
Josefine Palmqvist Schultz, projektledare för ESF-projektet Jämställd etablering, Arbetsförmedlingen

Samtalet modereras av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för alla och kostnadsfritt för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften för icke medlemmar är 395 kr. Vid avanmälan efter den 24 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!