Vad kan göras för att stärka den psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända?

Tid och plats

Torsdag 3 maj 2018, 09:00–10:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Många asylsökande och nyanlända i Sverige lider av psykisk ohälsa. Vilka faktorer har betydelse för flyktingars psykiska hälsa? Hur ser behandlingsmöjligheterna ut och vilka är vägarna framåt?

Psykisk ohälsa kan försvåra etablering och integration, utöver att det orsakar lidande. Forskning visar att starka sociala nätverk, meningsfull sysselsättning och möjlighet att försörja sig själv har positiv inverkan på den psykiska hälsan. Vad vet vi om psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända i Sverige? Vad görs i dag för att stärka den psykiska hälsan i gruppen? Vilken roll kan arbetsgivare spela?  Vilka är utmaningarna och vägarna framåt?

SNS Mötesplats integration bjuder in till ett samtal med professor Fredrik Saboonchi, som leder ett forskningsprojekt vid Röda Korsets högskola om psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkor hos asylsökande och nyanlända i Sverige.

Deltar i samtalet gör även Solvig Ekblad, adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning vid Karolinska Institutet, Niklas Möller, verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala samt Mats Eliasson, marknadsdirektör på Samhall.

SNS Mötesplats integration finansieras med stöd från Tillväxtverket. Seminariet ingår som en del av SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration.

Medverkande

Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsovetenskap vid Röda Korsets Högskola
Solvig Ekblad, leg psykolog vid Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO, och adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning vid Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), forskningsgruppsledare för Cultural Medicine
Niklas Möller, verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala
Mats Eliasson, marknadsdirektör på Samhall

Mötet leds av Niklas Ekdal, journalist.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt för SNS medlemmar* och press. Avgiften för icke-medlem är 295 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 30 april eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!