Vår utgångspunkt är att vi kommer att kunna genomföra programmet i höst på plats enligt beskrivet upplägg.

Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Om det blir nödvändigt på grund av rese- eller mötesrestriktioner kommer vi att göra anpassningar i programmet, utan att göra avkall på innehållets kvalitet och den höga graden av interaktivitet. Programledaren Pernilla Petrelius Karlberg har stor vana av att leda digitala utbildningar.

Vi meddelar eventuella omfattande förändringar i programmet i så god tid som möjligt, enligt nedan.

Etapp 1

Om nödvändigt på grund av mötes- och reserestriktioner kan det bli aktuellt att genomföra etapp 1 digitalt. Detta meddelas senast den 15 augusti. I detta fall kommer kostnaden för kost och logi à 3000 kronor att återbetalas.

Etapp 2

Om nödvändigt på grund av mötes- och reserestriktioner kan det bli aktuellt att genomföra etapp 2 digitalt. Detta meddelas senast den 1 september. I detta fall kommer kostnaden för kost à 1200 kronor att återbetalas.

Etapp 3

Om det inte är möjligt att åka till Bryssel i november kommer den tredje etappen att skjutas upp till år 2022. Detta meddelas senast den 1 oktober.

Alternativ för deltagare

Om vi blir nödgade att göra ovanstående förändringar i programmet finns följande alternativ för dig som deltagare:

  1. Delta i programmet
  2. Skjuta upp deltagande till år 2022
  3. Få återbetalning på hela deltagaravgiften

Möt programledaren

Samhällsprogrammets programledare Pernilla Petrelius Karlberg rekommenderar alla samhällsintresserade att gå utbildningen.

FAQ Samhällsprogrammet

För dig som vill veta mer om Samhällsprogrammet och om hur du anmäler dig till höstens program har vi nu sammanställt svaren på de vanligaste frågorna.

Starkt nätverk åtta år efter utbildningen

Deltagarna i Samhällsprogrammet 2012 har fortsatt att träffas och fördjupa sina kunskaper.
Varje år arrangerar de egna återträffar.
”Det här har varit bland det häftigaste jag har varit med om jobbmässigt”, säger Olle Ingman, förvaltningschef på Ikano Bostad.