Mimmi Jonsson, då ansvarig för public affairs, nu kommunikationschef på energibolaget Skellefteå Kraft, gick Samhällsprogrammet 2019.

– Det här är ett smörgåsbord av kunskapspåfyllning som presenteras av de kanske mest kompetenta personerna som finns i Sverige, inom respektive område. Dessutom får man möjlighet att diskutera allt med andra deltagare från olika branscher. Det är svårslaget anser jag, säger hon.

SNS Samhällsprogram riktar sig till chefer eller specialister inom offentlig och privat sektor som vill veta mer om hur Sverige och EU styrs, och hur beslutsvägarna ser ut inom politik och förvaltning.

Mimmi Jonsson blev rekommenderad att anmäla sig efter ett medarbetarsamtal med sin chef, som själv hade gått Samhällsprogrammet några år tidigare.

– Jag har en bakgrund som journalist och hade redan stor kunskap om hur kommuner och regioner fungerar. Men jag ville lära mig mer om hur samhället funkar på en nationell nivå, så som en del i min egen kompetensutveckling sökte jag mig till Samhällsprogrammet.

En av anledningarna till att Mimmi Jonsson ville gå Samhällsprogrammet var också för att bredda sitt kontaktnät. Deltagarna har olika bakgrund, kommer från skilda branscher och erbjuds också många tillfällen att dela erfarenheter.

– Jag var ute efter ett nätverk med andra som jobbar med den här typen av frågor men som inte kommer från energisektorn, som jag gör. I våra diskussioner kring olika frågor blev ämnet automatisk belyst från olika perspektiv tack vare att deltagarna hade olika bakgrund och olika organisatorisk hemvist.  Det är väldigt bra och gav en dubbel effekt, säger Mimmi Jonsson.

Under Samhällsprogrammet varvas föredrag och studiebesök med informella samtal med ministrar, ämbetsmän, fackliga ledare, journalister, forskare och företagsledare. En del av utbildningen är förlagd till Bryssel, där deltagarna får besöka EU:s olika institutioner och träffa politiker och tjänstemän som jobbar där. Detta gav Mimmi Jonsson flera konkreta insikter och som också har förändrat sättet hon och Skellefteå Kraft arbetar på.

– Idag har jag djupare kunskap kring beslutsprocesserna än tidigare, särskilt inom EU. Och det hjälper mig att navigera strategiskt i min roll. Beslutsprocesserna inom just EU skiljer sig väldigt mycket från de i Sverige så det kan vara svårt att veta vad man kan påverka och inte. Den nya kunskapen har jag haft stor nytta av.

Mimmi Jonsson, kommunikationschef på energibolaget Skellefteå Kraft, gick Samhällsprogrammet 2019.

Skellefteå Kraft har som ambition att bidra till utvecklingen av energisystemet och regleringen av detta. Under Samhällsprogrammet fick Mimmi Jonsson fördjupad kunskap om bland annat förhållandet mellan regeringen och myndigheterna – kunskap som inneburit ny förståelse men också förändrat arbetsmetoderna för Mimmi Jonsson och hennes kollegor.

– Jag träffar ofta riksdagspolitiker och pratar om våra sakfrågor, men här fick vi en ännu bättre insyn i hur politikernas arbete går till i praktiken. Och med denna ökade insikt kan jag nu förstå snabbare vad det är som vi ska leverera till dem, för att de ska kunna använda det.

Mimmi Jonsson menar också att det finns starka skäl för alla företag och organisationer som är intresserade och påverkade av samhällsfrågor att låta medarbetare gå Samhällsprogrammet.

– Att förstå sin omvärld är centralt för att man ska kunna påverka utvecklingen och för att kunna vara en del av lösningen för framtiden. Och jag tror att alla som på något sätt är med och fattar strategiska beslut för sin verksamhet har nytta av att bättre förstå samspelet mellan olika aktörer i samhället, relationer mellan myndigheter och politiker och mellan media och makthavare.

– Jag har redan rekommenderat min kollega som jobbar med liknande saker som mig att ”om du får chans till en kompetensutvecklingsinsats så ska du välja Samhällsprogrammet”. Vi som jobbar med samhällskontakter och politisk påverkan behöver förstå många av de här sakerna på djupet. Dessutom är allt praktiskt runt omkring utbildningen väldigt välorganiserat. Inget har lämnats åt slumpen.

Tillbaka.