Lärdomar om integration

Webbinarium Fre 18 juni 2021
Tid och plats

Fredag 18 juni 2021, 09:30–11:00

Hur kan integrationen av nyanlända förbättras i Sverige? Det har varit huvudfrågan i SNS treåriga forskningsprojekt Lärdomar om integration som nu avslutas.

Forskningsprojektets syfte har varit att ta fram och tillgängliggöra ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar och hur den skulle kunna fungera bättre. Fokus har legat på hur fler personer som invandrat till Sverige ska kunna inkluderas på arbetsmarknaden och hur utbildningssystemet ska kunna skapa bättre studieresultat.

På webbinariet summeras lärdomar från de tio rapporter som getts ut inom ramen för forskningsprojektet. Med avstamp i forskningen diskuteras därefter framtidens behov för en lyckad integration med bland andra Roger Mörtvik (S), statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Några av de forskare som skrivit inom ramen för projektet kommer kort att sammanfatta sina rapporter och resultat. Vi kommer även att få lyssna till medlemmar ur den referensgrupp som följt projektet, hur de har arbetat och hur gruppen har bidragit till projektet.

Webbinariet ingår i SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration.

Varmt välkommen att delta!

Medverkande

Nina Drange, forskare vid The Ragnar Frisch Centre for Economic Research och Statistisk Sentralbyrå Norge. Författare till rapporten Promoting integration through child care: Lessons from Norway

Hans Grönqvist, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och även verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Medförfattare till rapporten Studiegapet mellan inrikes och utrikes födda elever

Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och affilierad till Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Medförfattare till rapporten Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

Johann Knigge, nationell chef för Svenska Röda Korset

Roger Mörtvik (S), statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen och medlem i forskningsprojektets referensgrupp

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.

Välkommen att delta!

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.