Vem ska betala priset för omsorgen om äldre?

Seminarium Tis 24 oktober 2023
Tid och plats

Tisdag 24 oktober 2023, 14:45–16:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med kaffe från 14:30.

Anhörigas obetalda omsorgsarbete utgör en viktig del av omsorgen om äldre. Ofta behöver det balanseras med det egna förvärvsarbetet. Hur påverkas inkomster, hälsa och arbetsdeltagande hos medelålders män och kvinnor?

En åldrande befolkning leder till en ökad efterfrågan på välfärdstjänster, i ett läge där finansieringen av det svenska välfärdssystemet redan är hårt pressad. En del av omsorgsbehovet täcks av närståendes obetalda insatser. I detta uppstår en avvägning mellan det offentliga åtagandet och ett anhörigansvar. Hur ska anhörigas omsorgsarbete finansieras?

Den 24 oktober kommenterar bland andra äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) en ny rapport av Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering.

Medverkande

Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande, Hemfrid

Maria Pahlberg, verksamhetsutvecklare för anhöriga, Skellefteå kommun

Annika Sundén, docent i nationalekonomi och ledamot i Finanspolitiska rådet

Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet

Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister

Samtalet leds av Anna Norén, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Anmälan via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 23 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!