SNS bedriver projektet Investeringar i likvärdiga livschanser tillsammans med ledande forskare. Projektet bidrar med forskningsbaserade underlag om hur investeringar i tidiga insatser för barn och unga kan bidra till ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga med svaga skolprestationer ökar kraftigt. Var åttonde elev i grundskolan blir inte behörig till gymnasiet.

En stor andel av de obehöriga eleverna är nyanlända barn och barn från familjer med svag studietradition. Dessutom är ungdomsarbetslösheten hög. Sammantaget riskerar en allt större grupp att hamna i långvarigt utanförskap. Det innebär mänskligt lidande. Samhällsekonomiskt medför det stora förluster i form av uteblivna skatteintäkter och höga kostnader för sjukvård, socialförsäkringar, vuxenutbildningar och rehabilitering.

Projektet fokuserar på följande frågeställningar:

  • Hur ska välfärdsinstitutionerna utvecklas – inte minst med avseende på tidiga insatser – för att långsiktigt bidra till ett väl fungerande samhälle och ökad samhällsekonomisk effektivitet?
  • Hur ser sambandet ut mellan barns sociala bakgrund, hälsa och utbildningsprestationer i Sverige i dag?
  • Vilka metoder behöver utvecklas för att tillräckliga resurser ska tillföras förskola, skola och barnhälsovård och hur ska insatsernas långsiktiga effekter utvärderas? Hur kan näringslivet bidra?

Fakta om projektet

Rapporter

SNS Analys nr 49. Den allmänna och fria spädbarnsvårdens betydelse för hälsa, utbildning och inkomster
SNS Analys nr 42. Könsskillnader i utbildning
Families in the 21st Century
Barn i familjehem
Sociala investeringsfonder i Sverige – fakta och lärdomar
Att utvärdera sociala investeringar
Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa
SNS Analys nr 21. Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder

Seminarier

18/4 2018: Så kan barnhälsovården minska klyftorna
30/8 2017: Varför halkar pojkar efter i skolan?
21/10 2016: Hur ska hälsoklyftorna minska?
7/10 2016: Familjen, jämställdheten och barns livschanser
30/9 2016: Möt Toby Eccles – pionjär inom social impact bonds
2/5 2016: Hur stödja skolor i utsatta områden?
4/4 2016: Barn i familjehem
24/8 2015: Hur har det gått för de ensamkommande flyktingbarnen?
25/3 2015: Sociala investeringar i Sverige
22/10 2014: Livschanser kan avgöras i mammas mage
3/10 2014: Barns hälsa: hellre rik och frisk

Finansiering och referensgrupp

Referensgruppen består av Ale kommun, Ersta Sköndals högskola (vars rektor Per Nilsson är referensgruppens ordförande), Famna, Folksam, Försäkringskassan, Magelungen Utveckling AB, Norrköpings kommun, Nynäshamns kommun, Rädda Barnen, Skandia, Socialdepartementet, Stadsmissionens skolstiftelse, Stockholms läns landsting, Sveriges Kommuner och Landsting, Tomelilla kommun, Örebro kommun och UNICEF Sverige. Robert Erikson, professor i sociologi, SOFI, Stockholms universitet, kommer att delta som representant för SNS Vetenskapliga råd.

Kontakt

Forskningsledare:
Stefan Sandström, stefan.sandstrom@sns.se, 08-507 025 64
Mia Horn af Rantzien, vd, miah@sns.se, 08-507 025 48

Projektledare:
Johanna Öqvist, johanna.oqvist@sns.se, 08-507 025 66

Tidsplan

Projektet startade år 2014 och avslutas formellt år 2017. Några publikationer på temat kan tillkomma under 2018.