Ett friskare arbetsliv – hur kan vi minska sjukskrivningarna?

Tis 3 november 2015
Tid och plats

Tisdag 3 november 2015, 11:00–12:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Sjukfrånvaron ökar igen och regeringen har tagit fram ett åtgärdspaket för att råda bot på situationen. Vad är orsakerna till de stigande sjuktalen? Hur kan utvecklingen vändas? Kan den förebyggande företagshälsovården förbättras?

Sjukfrånvaron ökar i alla sektorer. Inte minst ökar den psykiska ohälsan, för både kvinnor och män. SNS bjuder in Försäkringskassans analyschef Laura Hartman för att diskutera utvecklingen och möjliga åtgärder tillsammans med Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin, och Eva Landeståhl, HR-specialist på AstraZeneca.

Mötet leds av Ilinca Benson, ekon.dr och forskningsledare vid SNS.

Anmälan och pris

Mötet är exklusivt för SNS medlemmar* och press. Avgiften för mötet är 395 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 30 oktober, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/information om medlemskap.

Varmt välkommen!